post-4

راهبری تصفیه خانه

طراحی، ساخت، راهبری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب مجموعه فعالیت‎هایی هستند که باید با محوریت حذف ساده آلایندگی از فاضلاب صورت پذیرد. به طور کلی تصفیه خانه های فاضلاب یک بار طراحی و ساخته می شوند ولی باید توانایی تصفیه فاضلاب را در طول عمر خود داشته باشند و این موضوعی است که همواره …

راهبری تصفیه خانه ادامه مطلب »