وظایف و ارزش‌های شرکت

ارزشهای شرکت

ساباط انرژی پاک در هر زمان انجام موضوعات زیر را برای خود الزامی دانسته و عدول از هر کدام را خط قرمز خود می داند:

 • وظیفه گرایی مدیران و پرسنل
 • پاسخگویی به کارفرمایان و مشتری ها
 • حفظ احترام متقابل
 • یکپارچگی در مجموعه
 • حفظ کیفیت خدمات در بالاترین سطح ممکن
 • تعهد درون مجموعه و نسبت به ارزشهای کارفرمایان
 • حفظ صداقت با کارفرمایان
وظیفه گرایی 100%
پاسخگویی 100%
یکپارچگی 100%
حفظ کیفیت 100%
وفاداری 100%
صداقت 100%
وظایف

ساباط انرژی پاک انجام موضوعات زیر را در چارچوب ماموریت های کلی شرکت وظایف خود می داند:

 • فعالیت در صنعت آب و فاضلاب و نیز استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت مذکور و سایر منابع
 • ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در بخش های مختلف صنایع زیست محیطی همراه با مدیریت ریسک
 • ارائه خدمات به شرکتهای زیست محیطی در بخشهای مختلف کارفرما، مشاور، پیمانکار و بهره‎بردار 
 • ارائه دانش فنی به مجموعه های مختلف جهت بهینه سازی روشهای راهبری و بهسازی نرم افزاری تاسیسات موجود در عرصه محیط زیست
 • استفاده از مواد و مصالح و تجهیزات با استاندارد بالا و حتی الامکان استفاده از تجهیزات داخلی
 • حفظ سرمایه و ارتقای آن 
 • جلب رضایت دائمی کارفرمایان 
 • حفظ و صیانت از ارزشهای شرکت
 • افزایش بهره‎وری نیروی انسانی و ارتقای توانمندی آنها

سرمایه گذاری

ارائه دانش فنی

حفظ رضایت

ارزش افزوده

استاندارد

ارزش سازمان

ارائه خدمات

حفظ سرمایه

افزایش بهره‌وری

اسکرول به بالا