نقش دیفیوزرها در هوارسانی در پروسه ‌های هوازی یکی از ارکان مهم، انتخاب پخش کننده‌ های هوا (دیفیوزر) می‌باشد. درروش‌ هوادهي عمقي به منظور انتقال و تزريق مناسب هوا به آب يا…

اسکرول به بالا